Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Čo poistiť

Porovnanie desiatok ponúk kasko poistenia za minútu >>> kalkulácia havarijného poistenia

Produkty havarijného poistenia dnes umožňujú nekonečné možnosti poistenia motorového vozidla vrátane využitia rôznych pripoistení k základnému krytiu. Či už si vyberiete komplexné all-risk poistenie (plné kasko) alebo výber poisťovaných rizík (čiastočné kasko), je len na vašom rozhodnutí. Dnes už množstvo rizík, ktoré v minulosti krylo len havarijné poistenie, možno dojednať prostredníctvom pripoistení v povinnom zmluvnom poistení, kde je cena veľmi výhodná, avšak netreba zabúdať na limity krytia (výšky poistných súm).

Vaše havarijné poistenie môže kryť:

 • krádež, odcudzenie a vandalizmus na vozidle
 • havária (zavinená, nezavinená)
 • stret so zverou, poškodenie vozidla hlodavcami
 • živelné udalosti
 • poškodenie čelného skla vozidla, resp. všetkých skiel

Môžete využiť rôzne pripoistenia:

 • náhradné vozidlo
 • poistenie batožiny
 • úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom
 • nadštandardná asistencia
 • lom stroja, činnosť pracovného stroja
 • GAP poistenie